Валидиране на документи
Документите (уверения, протоколи и др.) генерирани от сайта students.uctm.edu могат да бъдат валидирани чрез следните два метода:
  • Директна проверка на номера на документа. За целта моля въведете:
  • Електронен подпис. Всички електрони документи (pdf файлове) генерирани от сайта са валидирани с електронен сертификат (подпис). Може да изтеглите сертификата от тук.